Istorija

Ramuciuose 1Sekmadienį, gegužės 24 d., prie remontuojamos Ramučių kaimo bažnytėlės buvo ne tik aukojamos šv. Mišios, bet prisiminta ir liūdna šio krašto žmonėms diena - 1948 m. gegužės 22-oji - tremties diena.

1Skulptura evangeliku_1Po daugiau kaip 80 metų medinė karaliaus Dovydo skulptūra sugrįžo į Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčią. Vokietijos meistro sukurtas kūrinys, stovėjęs vargonuose, iš bažnyčios išvežtas Antrojo pasaulinio karo metais.

Šį pavasarį, atliekant Ramučių bažnyčios remonto darbus, skulptūrą surado kunigas Remigijus Šemeklis. Ilgus metus meno kūrinys dulkėjo Ramučių bažnyčioje tarp vargonų vamzdžių ir kitų daiktų. Kunigas džiaugiasi, kad skulptūra sugrįžo į bažnyčią. Tiesa, ją dar reikės restauruoti.

KvietimasPavadinęs „Miestelis prie Lendros, Vanagio ir Šusties“ atsiminimų knygos rankraštį dar 2011 metais Žemaičių Naumiesčio bendruomenei perdavė kraštietis, humanitarinių mokslų daktaras Albertas Juška.

Spaudos dienai_MacijauskasGegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Per 40 spaudos draudimo metų paaiškėjo, kad lietuviškoji spauda augo, nepaisant persekiojimų ir taikomų bausmių. Veltui nuėjo rusų pastangos įpiršti valdžios leidžiamas knygas, spausdintas rusiškomis raidėmis.

 

Virtuali parodaBalandžio 1 d. prieš 175 metus gimė būsimasis dvarininkas, ekonomikos tarėjas, Šilutės miesto mecenatas, pirmojo muziejaus Klaipėdos krašte kūrėjas dr. Hugo Šojus (Hugo Scheu (1845-1937)).